aktualne
narozky
 
 
 

Login    
Heslo    
   
ztracené heslo?

 
 
ČLENSKá SCHůZE 02/2011 22-08-2011
Zápis z členské schůze oddílu házené TJ TATRAN STŘEŠOVICE, o.s.,konané dne 26.2.2011 (od 18:00 hod.) Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny Program schůze:1) ZahájeníPředseda oddílu házené přivítal přítomné členy oddílu házené a přítomné hosty. Konstatoval, je přítomno 18 členů z 22 členů OH starších 18 let, tj. 81,8 % účast. Dále je přítomno 16 hostů - bývalé hráčky a důchodci – funkcionáři (např. 90 letý Miloslav Votýpka).  Viz ústní zpráva mandátové komise. Členská schůze OH je tedy usnášení schopná. Dále bylo na schůzi 7 hostů (bývalé hráčky). Předseda oddílu přednesl návrh programu členské schůze. 2) Schválení programu schůze Program členské schůze byl 100% platných hlasů schválen. 3) Volba návrhové a mandátové komiseČlenská schůze 100% platných hlasů zvolila návrhovou komisi ve složení Lucie Dobruská a Šárka Jenšovská. Členská schůze 100% platných hlasů zvolila mandátovou komisy ve složení Jitka Novotná a Ludmila Žídková. 4) Zpráva o činnosti oddílu házené za rok 2010Předseda oddílu házené informoval členy o aktivitách TJ a ostatních oddílů TJ. Seznámil přítomné s předběžnými závěry ekonomických výsledků TJ v roce 2010. V hodnocení činnosti oddílu házené předseda poděkoval členům (zejména členkám) za aktivní přístup.  V současné době hrají divizní soutěž ženy. V ročníku 2009/2010 skončily na druhém  místě, za dlouholetým rivalem – družstvem ASTRA ZMZ. Pavlína Simandlová vyhrála střeleckou soutěž s 123 brankami. V podzimní části soutěže naše děvčata ztratila jen jeden bod a přezimovala na 1.místě. Střeleckou soutěž vede pro změnu Ludmila Žídková s 81 brankami.   Pochválit lze i start našich děvčat v Českém poháru. V prvním kole porazily, rozdílem třídy, druholigové Strakonice (25:10) a ve druhém kole podlehly prvoligovému družstvu DHC SVŠ Plzeň (16:20).   Již po druhé za sebou vyhrály střešovické holky turnaj POHODA CUP v Turnově. Letos (12.2.2011) vyhrály všech 7 zápasů a Ludmila Žídková byla vyhlášena nejlepší hráčkou. Oddíl házené je právem pyšný na výkony a sportovní přístup „veteránek“. Na 13. ročníku obsadily ženy 1. místo, před družstvem HC Háje, 3. místo Radlice, 4. Arthroza, 5. ZMZ B, 6. Kobylisy, 7. Prazdroj Plzeň, 8. Velké Meziříčí. Úspěšného turnaje se zúčastnilo 8 družstev, s řadou „hvězd“. Velkým zpestřením turnaje byla vložená utkání družstva  Dukly Praha (vítěz PMEZ v roce 1984). Utkáním přihlížela řada hostů, fandů, trenérů a vrcholových funkcionářů ČSH. Dnes proběhl 14. ročník, ve kterém jsme obsadili opět 1. místo.    Příslibem lepších časů střešovické házené je již více než roční činnost mládežnického družstva. Po dohodě s ředitelkou ZŠ Marjánka (Mgr. Niklovou), byl v září 2009 založen kroužek házené. Tréninky vede Věra Dvořáková každé pondělí a čtvrtek od 15 hod. Družstvo již sehrálo 5 turnajů „4+1“, na niž obsazovalo střed tabulky. VOH rozhodl, že děti zůstanou do 06/11 členy kroužku házené u ZŠ Marjánka. O další činnosti družstva rozhodne OH v 07/11.         Hospodaření OH v roce 2010 – skutečnost + 4,306 tis. Kč, s tím, že dlouholetý sponzor – MILKPOL – omezil finanční dary a poskytuje „jen“ materiální pomoc. Výbor děkuje všem členům za hospodárný přístup k činnosti. 5) Schválení oddílových příspěvků na rok 2010Členská schůze projednala a odsouhlasila navržené oddílové příspěvky, ve výši 1.200,-Kč/člen/rok. Splatnost je možné rozdělit na 02/11 a 09/11.Výši členských příspěvků (600,-Kč/dospělý člen/rok) berou členové oddílu házené na vědomí. 6) Rozpočet oddílu házené na rok 2011        Výbor OH navrhl členské schůzi rozpočet na rok 2011 – plánovaný zisk 2 tis. Kč.  7) Volba členů výboru oddílu házené na období 2011 - 2012Podle rozhodnutí členské schůze z 26.2.2011 je prodloužena činnost řádně zvolených orgánů (J.Skálová, M.Lípa a J.Kupr) do března 2012.   8) Volba delegátů na členskou schůzi TJČlenská schůze zvolila (100% platných hlasů) delegáty na členskou schůzi TJ (20.4.2011): Šárka Jenšovská, Milan Lípa a Jaroslav Kupr (náhradnice Irena Sojovská).   9) Návrh kandidátů na předsedu, místopředsedu a členy VTJČlenská schůze se rozhodla nenavrhnout žádného kandidáta do funkcí VTJ 10) Návrh kandidátů do Kontrolní komise TJČlenská schůze navrhla Jaroslava Kupra jako kandidáta  do Kontrolní komise TJ.   Členská schůze hlasováním jednohlasně zvolila Jaroslava Kupra jako kandidáta do Kontrolní komise TJ (J.Kupr se hlasování zdržel).  11) Návrh kandidátů do pracovních komisí (na členské schůzi TJ) – mandátová, volební, návrhová   Členská schůze navrhuje za člena některé z pracovních komisí pana Milana Lípu. Informace o činnosti TJČlenové oddílu házené opět upozorňují na skutečnost, že na www stránkách TJ stále chybí základní údaje o TJ, souhrnná informace o historii a výsledcích sportovců TJ.  12) Schválení usnesení členské schůze oddílu házenéČlenská schůze OH schválila (100% platných hlasů) následující usnesení:a.    Členská schůze OH bere na vědomí zprávu o činnosti oddílu házené.b.    Členská schůze OH schválila výši členských a oddílových příspěvků na rok 2011 a uložila p. Kuprovi výběr těchto příspěvků ve lhůtách splatnosti.c.    Členská schůze OH schválila rozpočet oddílu házené na rok 2011 (viz příloha).d.    Členská schůze (100% platných hlasů) rozhodla o prodloužení činnosti řádně zvolených orgánů (J.Skálová, M.Lípa a J.Kupr) do března 2012.  e.    Členská schůze OH zvolila delegáty OH na členskou schůzi TJ (Šárka Jenšovská, Milan Lípa a Jaroslav Kupr (náhradnice Irena Sojovská).f.      Členská schůze OH navrhla Jaroslava Kupra jako kandidáta do Kontrolní komise TJ. g.    Členská schůze OH děkuje a žádá J.Kupra o „udržování“ www stránek OH. h.    Členská schůze OH ukládá členům povinnost zvýšit aktivitu, ve snaze zachovat jméno střešovické házené. i.      Členská schůze ukládá VOH připravit 15. ročník turnaje ve veteránek a tento spojit s oslavou padesátipěti let OH. j.      Členská schůze ukládá VOH vyhodnotit činnost družstva minižaček a rozhodnout o dalším postupu, v termínu do 07/2011.         Zapsala  Š. Jenšovská  
 

 
INFORMACE O čINNOSTI OH 10-01-2010
 Zápis z členské schůze oddílu házené TJ TATRAN STŘEŠOVICE, o.s.,konané dne 20.2.2010 (od 18:00 hod.) Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny Program schůze:1) ZahájeníPředseda oddílu házené přivítal přítomné členy oddílu házené a přítomné hosty. Konstatoval, je přítomno 16 členů z 21 členů OH starších 18 let, tj. 76 % účast (ústní zpráva mandátové komise). Členská schůze OH je tedy usnášení schopná. Dále bylo na chůzi 6 hostů (bývalé hráčky). Předseda oddílu přednesl návrh programu členské schůze. 2) Schválení programu schůze Program členské schůze byl 100% platných hlasů schválen. 3) Volba návrhové a mandátové komiseČlenská schůze 100% platných hlasů zvolila návrhovou komisy ve složení Irena Sojovská a Šárka Jenšovská. Členská schůze 100% platných hlasů zvolila mandátovou komisy ve složení Monika Urešová a Ludmila Žídková. 4) Zpráva o činnosti oddílu házené za rok 2009Předseda oddílu házené informoval členy o aktivitách TJ a ostatních oddílů TJ. Seznámil přítomné s předběžnými závěry ekonomických výsledků TJ v roce 2009. V hodnocení činnosti oddílu házené předseda poděkoval členům (zejména členkám) za aktivní přístup.  V současné době hrají divizní soutěž ženy (s názvem „B“). V ročníku 2008/2009 skončily na třetím místě, za dlouholetým rivalem – družstvem ASTRA ZMZ a družstvem TJ Háje. Konec soutěže byl poznamenán několika úrazy. Poslední utkání dohrály Šárka Jenšovská a Pavlína Novotná na jedné noze. Přes tuto skutečnost, holky sehrály důstojná utkání s těsnými výsledky, přesto, že se jednalo u silné soupeře.  Oddíl házené je právem pyšný na výkony a sportovní přístup „veteránek“. Na 12. ročníku obsadily ženy 4. místo, za družstvy Astra ZMZ B, TJ Háje a Arthroza. Dnes úspěšně proběhl již 13. ročník, který vyhrálo naše družstvo – Tatran Střešovice, před družstvem HC Háje, 3. místo Radlice, 4. Arthroza, 5. ZMZ B, 6. Kobylisy, 7. Prazdroj Plzeň, 8. Velké Meziříčí. Úspěšného turnaje se zúčastnilo 8 družstev, s řadou „hvězd“. Velkým zpestřením turnaje bylo vložené utkání družstva  Dukly Praha (vítěz PMEZ v roce 1984) a Slavoje Suchdol (s čerstvým šedesátníkem Milanem Kučerou). Utkáním přihlížela řada hostů, fandů, trenérů a vrcholových funkcionářů ČSH. Příslibem lepších časů Střešovické házené je založení mládežnického družstva. Po dohodě s ředitelkou ZŠ Marjánka (Mgr. Niklovou), byl v září 2099 založen kroužek házené. Tréninky vede Věra Dvořáková každé pondělí a čtvrtek od 15 hod. PSH zapůjčil branky a ČSH daroval míče. Informace o kroužku jsou i na stránkách ZŠ Marjánka. K 31.12.2009 byla „akce“ VOH vyhodnocena - děti zůstanou do 06/10 členy kroužku házené u ZŠ Marjánka. O další činnosti družstva rozhodne OH v 07/10.          Hospodaření OH v roce 2009 – plánovaná ztráta 10 tis. Kč, skutečnost +14,853 tis. Kč. V hospodaření je zahrnut sponzorský dar 20 tis. od společnosti MILKPOL na turnaj Veteránek. Výbor děkuje všem členům za hospodárný přístup k činnosti. 5) Schválení oddílových příspěvků na rok 2009Členská schůze projednala a odsouhlasila navržené oddílové příspěvky, ve výši 1.200,-Kč/člen/rok. Splatnost je možné rozdělit na 02/08 a 09/08.Výši členských příspěvků (600,-Kč/dospělí člen/rok) berou členové oddílu házené na vědomí. 6) Rozpočet oddílu házené na rok 2010        Výbor OH navrhl členské schůzi rozpočet na rok 2010 – plánovaný zisk 18 tis. Kč.  7) Volba členů výboru oddílu házené na období 2010 - 2011Podle rozhodnutí členské schůze z 20.2.2010 je prodloužena činnost řádně zvolených orgánů (J.Skálová, M.Lípa a J.Kupr) do března 2011.   8) Volba delegátů na členskou schůzi TJČlenská schůze zvolila (100% platných hlasů) delegáty na členskou schůzi TJ (14.4.2010): Šárka Jenšovská, Milan Lípa a Jaroslav Kupr (náhradnice Irena Sojovská).   9) Návrh kandidátů do Kontrolní komise TJČlenská schůze navrhla Jaroslava Kupra jako kandidáta  do Kontrolní komise TJ.   Členská schůze hlasováním jednohlasně zvolila Jaroslava Kupra jako kandidáta do Kontrolní komise TJ (J.Kupr se hlasování zdržel).  10) Informace o činnosti TJČlenská schůze bere na vědomí informaci J.Kupra o činnosti výboru TJ a sekretariátu TJ.  Členové OH žádají TJ o dokončení rekonstrukce šaten a dalších prostor areálu TJ.  Členové oddílu házené opět upozorňují na skutečnost, že na www stránkách TJ stále chybí základní údaje o TJ, souhrnná informace o historii a výsledcích sportovců TJ.  11) Schválení usnesení členské schůze oddílu házenéČlenská schůze OH schválila (100% platných hlasů) následující usnesení:a.      Členská schůze OH bere na vědomí zprávu o činnosti oddílu házené.b.      Členská schůze OH schválila výši členských a oddílových příspěvků na rok 2010 a uložila p. Kuprovi výběr těchto příspěvků ve lhůtách splatnosti.c.      Členská schůze OH schválila rozpočet oddílu házené na rok 2010 (viz příloha).d.      Členská schůze OH zvolila delegáty OH na členskou schůzi TJ (Šárka Jenšovská, Milan Lípa a Jaroslav Kupr (náhradnice Irena Sojovská).e.      Členská schůze OH navrhla Jaroslava Kupra jako kandidáta do Kontrolní komise TJ. f.        Členská schůze OH děkuje a žádá J.Kupra o „udržování“ www stránek OH. g.      Členská schůze OH ukládá členům povinnost zvýšit aktivitu, ve snaze zachovat jméno Střešovické házené. h.      Členská schůze schvaluje založení družstva minižaček – kroužek házené u ZŠ Marjánka.i.        Členská schůze ukládá VOH vyhodnotit činnost družstva a rozhodnout o dalším postupu, v termínu do 07/2010.        Zapsala I.Sojovská   

------------------

Zápis z jednání VOH TJ Tatran Střešovice z 10.1.2009 ------------------------------------------------------------------------------Přítomni:   pí. Skálová, p.Lípa a p. Kupr Omluven: 0Hosté: 0 Kontrola úkolů, všeobecná část:č.01 – VOH rozhodl, že dále nebude pravidelně vydávat zápis z jednání VOH. Veškeré důležité informace pro členy oddílu házené budou zveřejněny na stránkách OH. Adresa www.tatran.cz.               č.02 - Členské příspěvky na rok 2010 byly odsouhlaseny ve výši 600,-Kč / hráčka (snížená sazba 300,-Kč) a oddílové příspěvky ve výši 1.200,-Kč / hráčka. Příspěvky je možné uhradit ve  dvou splátkách do 28.2.2010 ..900,-Kč a do 30.9.2010 zbývajících 900,-Kč.       T:28.2.2010 O: členové OH a J.Kupr  č.03 - Hospodaření OH 01-12/2009 .... + 14.853,- (vč. zbývající částky daru z 12/2008).    č.04 - Kupr opět informoval VOH o činnosti mládežnického družstva. J. Kupr se dohodl s ředitelkou ZŠ Marjánka (Mgr. Niklovou), která od 09/09 založila kroužek házené. Tréninky vede Věra Dvořáková každé pondělí a čtvrtek od 15 hod. PSH zapůjčil branky a ČSH daroval míče. Informace o kroužku jsou i na stránkách ZŠ Marjánka. K 31.12.2009 byla „akce“ VOH vyhodnocena - děti zůstanou do 06/10 členy kroužku házené u ZŠ Marjánka. O další činnosti družstva rozhodne OH v 07/10     T: do 31.7.2010 O: Dvořáková, Kupr    č.05 – VOH opakovaně žádá VTJ o zajištění ukončení pátečních tréninků do 19.30 hod. Většinu pátků se hrají MU od 19.45 hod. =) je nutné umožnit hráčkám alespoň 15´ rozcvičku. NT: 01/2010 O: VTJ č.06 – VOH tímto opětovně žádá VTJ o zajištění vhodných skladovacích prostor, pro uskladnění materiálu družstev – míče, drezy, tepl. soupravy, administrativa, atd. Míče nelze uskladnit ve skříňkách. Dále VOH prosí o „navrácení“ kufru s lékárnou – jedná se o „profesionální“ lékařský kufr. Ztratil se v průběhu stěhování a úprav v trenérské šatně.            NT: 01/2010 O: VTJ č.07 – J.Kupr informoval VOH o nových směrnicích TJ:o     Směrnice pro výběr členských a oddílových příspěvků  (účinnost od 1.1.2010)o     Směrnice pro registraci členů TJ (účinnost od 1.10.2010) č.08 – Členská schůze OH se uskuteční 20.2.2010 v průběhu turnaje Veteránek. Další schůze VOH se bude konat v sobotu 20.2.2010 v průběhu turnaje Veteránek VOH upozorňuje členy TJ, či OH házené na otevřenost jednání VOH – volná účast členů TJ i OH.                                                                                                                                                zapsal: J.Kupr           Příloha: 1)      Rozpočet OH na rok 20102)      Odpověď na dopis předsedy TJ předsedům oddílů Oddíl: ASPV, florbal, fotbal, házená, OPS, tenis, volejbalVážený pane předsedo,Vážený pane předsedo,v souladu s usnesením Výboru TJ o zavedení nového ekonomického modelu, který bude odstartován od 1.1.2010, Tě žádám o spolupráci. VTJ připravuje návrh rozpočtu TJ na rok 2010, jehož součástí budou i bilance rozpočtů jednotlivých oddílů. Za oddíly není nutno předkládat vlastní rozpočty (kontrolní rozpočet OH je přiložen), ale při plánování příštího roku je třeba vycházet z podmínek, které jsou vysvětleny níže. VTJ garantuje oddílům převod kladných zůstatků hospodaření z běžného roku do roku následujícího (OH eviduje zůstatek ve výši .... 16.353,-Kč – 1.500,- = 14.853,-Kč). Hlavním cílem rozpočtu je zajistit stabilní hospodaření TJ a zvýšit motivaci oddílů.  A/ Plán akcíŽádám o zaslání stručného plánu činnosti na rok 2010, zejména pokud uvažujete o organizaci akcí většího rozsahu, které budou vyžadovat koordinaci a podporu v rámci TJ.Oddíl házené pořádá v areálu TJ jen jednu významnou akci. Tou je „Turnaj veteránek - Bobina CUP“. Akce se uskuteční v hale TJ 20.2.2010. Zúčastní se ji 8 družstev z Čech, Moravy a Slovenska, vloženo bude utkání mužů Dukla Praha vs. Slavoj Suchdol. Od TJ OH potřebuje pouze podporu formou schválení úhrady haly (8 hod. á 800,-Kč; v roce 2009 OH uhradil á 600,-Kč). Ostatní organizační záležitosti atd. si zajistí OH vlastními silami.B/ RozpočetPři zpracování rozpočtu za váš oddíl, je třeba vycházet z následujících parametrů:1)       Počáteční zůstatek činí: 0 Kč. Výše zůstatku bude upravena s ohledem na výsledek hospodaření oddílu za rok 2009. – viz výše cca 14.853,-Kč 2)       Odvod za sportoviště je stanoven částkou na jednoho člena družstva, který bude odveden do rozpočtu TJ. Tabulka v příloze. – OH souhlasí3)       Výběr příspěvků je upraven přiloženou směrnicí. Členské příspěvky činí 300 Kč /snížená sazba/  a 600 Kč/plná sazba/ na člena a rok. – OH souhlasí (sníženou sazbu hradí Dvořáková, Skálová, Sovová, Lípa, Kupr + ev. ženy na mateřské dovolené)4)       Výši oddílového příspěvku stanoví oddíl s ohledem na náklady a příjmy na vlastní činnost včetně odvodu za sportoviště. – OH pro rok 2010 odsouhlasil oddílové příspěvky ve výši 1200,-Kč – viz rozpočet. 5)       Konečné saldo rozpočtu nesmí být záporné. – OH souhlasí

C/ Oddílové příspěvky

S ohledem na výše uvedená pravidla tě žádám o stanovení výše oddílových příspěvků, tak aby mohly být zapracovány do celkového rozpisu. Výběr příspěvků je upraven přiloženou směrnicí. OH stanovil roční oddílové příspěvky ve výši 1200,-Kč. Výběr bude uskutečněn ve dvou splátkách – do 28.2.2010 uhradí hráčky 300,-Kč + 600,-Kč členské příspěvky, do 30.9.2010 uhradí hráčky zbývajících 900,-Kč. Členové se sníženou sazbou nehradí oddílové příspěvky. 

V případě nejasností jsme připraveni k osobní konzultaci.

OH děkuje VTJ za činnost v roce 2009 a přeje všem členům TJ hezké svátky vánoční, úspěšný vstup a celý rok 2010.  Za OH J.Kupr  6.12.2009

Prosíme o zaslání plánu akcí a rozpisu oddílových příspěvků nejpozději do 10.12.2009 e-mailem na adresu: tatran-tenis@volny.cz.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně úspěchů.

Martin Vaculík                   Evžen Jaroš

Předseda TJ                      Ekonom TJ

Rozpočet na rok: 2010   Počáteční zůstatek: 0                     Členské příspěvky: 300/600

Rozpočet oddílu házené - rok 2010 (dle účtové osnovy)

ÚČETNÁKLADYplán v tis. Kčskutečnost v tis. Kč
CELKEMNÁKLADY550
     
ÚČETVÝNOSYplán v tis. Kč
 

 
DIVIZE 2009/2010 - PODZIM 30-10-2009

 

 

 

 

 

 

 

uktání

Tatran Střešovice B

branky

start

branek

1.

Bílá Kateřina

12

8

1,50

2.

Černíková Martina

0

4

0,00

3.

Dobruská Lucie

0

8

0,00

4.

Šůnova Valentina

1

5

0,20

5.

Jenšovská Šárka

21

8

2,63

6.

Jurčíková Monika

23

10

2,30

7.

Novotná Pavlína

28

8

3,50

8.

Simandlová Pavlína

52

9

5,78

9.

Sojovská Irena

5

7

0,71

10.

Moroczová Miriam

15

7

2,14

11.

Žídková Ludmila

42

8

5,25

12.

Jirotková Jana

0

1

0,00

13.

Kafková Kateřina

0

7

0,00

14.

Charvátová Martina

0

0

0,00

15.

Koljenšič Ivana

12

7

1,71

16.

Urešová Monika

5

6

0,83

17.

Alena Borová

15

7

2,14

Střešovice

231

 

 

Soupeři

161

 

 

Máme co napravovat. Překvapivá prohra s družstvem Kobylis a dvě nešťastné prohry o 1 branku (Astra B, Plzeň) nás posunuly do středu tabulky. Tam přeci nepatříme !

 

 

 
MISTROVSKá SOUTěž 30-10-2009

Soupeř se nesešel. Trochu jsme mu pomohli. Hráčka č.10 dala 7 (TS) branek z 15. 

Tatran Střešovice

Praha 4

1.

Bílá Kateřina

4

2.

Černíková Martina

nehrála

3.

Dobruská Lucie

0

4.

Šůnova Valentina

1

5.

Jenšovská Šárka

nehrála

6.

Jurčíková Monika

4

7.

Novotná Pavlína

7

8.

Simandlová Pavlína

nehrála

9.

Sojovská Irena

0

10.

Moroczová Miriam

2

11.

Žídková Ludmila

5

12.

Jirotková Jana

nehrála

13.

Kafková Kateřina

0

14.

Charvátová Martina

nehrála

15.

Koljenšič Ivana

2

16.

Urešová Monika

nehrála

17.

Alena Borová

2

Střešovice

27

Soupeř

15

 

 

 

 

 

 

 
ČESKý POHáR 2.KOLO 30-09-2009

 TS - DHC Slávia Praha 17:24

Musím složit poklonu našim děvčatům. Soupeř se pohybuje ve střední části tabulky 1.ligy, trénuje 5x týdně, věkový průměr je o ...... (jsou prostě mladší).

Poločas 12:12, do 15 min. druhého poločasu jsme drželi krok.

Trochu potrénujeme a jdeme na ně.

Je nutné pochválit i vynikající výkon rozhodčích (Kohout a Vaník)

 

 

 
 

 

 

duben 2024
1.2.3.4.5.6.7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30.      

 

 

MČ PRAHA 6
Partneři florbalového
týmu Tatran Střešovice.

 

© Tatran Stresovice 1999-2024. All rights reserved.  
TOPlist